CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, która może być przydatna w pracy lub w życiu codziennym.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie Państwa firmy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Osoby chcące nabyć praktyczne umiejętności niezbędne przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Sprawdź także inne szkolenia:

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Obowiązek udzielania pierwszej pomocy – aspekty molarne i prawne
 • Zatrzymanie czynności życiowych
 • Zadławienie ciałem obcym,
 • Ciała obce w drogach oddechowych
 • Ciało obce w ranie
 • Rany i oparzenia – zaopatrywanie
 • Zestaw pierwszej pomocy – apteczka
 • Złamanie kości, zwichnięcia, skręcenia stawów
 • Epilepsja- postępowanie
 • Pozycja bezpieczna
 • Krwotoki – charakterystyka i postępowanie
 • Krwotoki tętnicze i żylne, krwotoki z nosa
 • Poprawne sprawdzanie przytomności i oddechu
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i dorosłych

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte