Szkolenia z prawa pracy czy kadrowo płacowo są bardzo istotne jeśli chcesz dobrze zarządzać swoją firmą lub zespołem. Zdobycie wiedzy z tego zakresu pomaga zrozumieć ważne zagadnienia z którymi mamy do czynienia na co dzień. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika muszą być respektowane i przestrzegane. Dlatego aby nie narażać się na dotkliwe kary warto przejść właśnie ciekawy kurs z prawa pracy. Uzupełnieniem wiedzy z tego zakresu jest niewątpliwie szkolenie dotyczące kadr i płac. Wszak te dwa zagadnienia idą ze sobą ściśle w parze i aby dobrze zarządzać swoją firmą, która zatrudnia pracowników ta wiedza jest po prostu konieczna. Poniżej znajduje się pełna oferta szczegółowych szkoleń z tej dziedziny tematycznej.

Szkolenia z prawa pracy – dla kogo?

Jak już wcześniej wspomniano szkolenia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku kierowane są dla właścicieli firm, kadry menedżerskiej, pracowników działów HR, kadr i płac w przedsiębiorstwach, jednostkach budżetowych oraz organizacjach pozarządowych. Wreszcie nasza oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę z tego obszaru oraz przygotowujących się do objęcia nowych obowiązków w firmie.

Szkolenie prawo pracy, kadry i płace

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie prowadzenia kadr i płac. Posiadamy także wiedzę oraz kwalifikacje do prowadzenia szklenia z prawa pracy. Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, praktycy z zakresu kadr i płac oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy kadrowo-płacowej.Podczas warsztatów komputerowych każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko pracy. Warsztaty realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Szkolenia z ceryfikatem

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz w wybranych kursach certyfikat z kodami zawodów oraz opisem efektów kształcenia.