Sprzedaż to główny cel biznesowy niemal każdego przedsiębiorcy. Dlatego szkolenia sprzedażowe i marketingowe są jednymi z najczęstszych jakich szukają firmy i osoby fizyczne. Będąc bowiem dobrym sprzedającym możemy liczyć na wysokie prowizje i uznanie w firmie. Kursy oferowane przez PTU Gdańsk są  skierowane zatem dla osób prywatnych posiadających zatrudnienie jak dl bezrobotnych. Bogaty program szkolenia pozwala na organizowanie prelekcji dla pracowników dużych przedsiębiorstw, jednostek budżetowych oraz organizacjach pozarządowych.

Sprawdź także: Szkolenia Scrum Master

Skuteczne i nowoczesne szkolenia sprzedażowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku korzysta z najnowocześniejszych metod trenerskich. Każde szkolenie sprzedażowe jest prowadzone z elementami warsztatów komputerowych. W tym celu każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy uczestnik może maksymalnie wykorzystać czas szkolenia. Istotne jest to, że zajęcia są prowadzone w małych grupach, co zapewnia wiele uwagi dla każdego uczestnika. Nasi trenerzy to sprawdzeni eksperci w swojej dziedzinie. Stale doskonalą swoje umiejętności, zdobywają wiedzę na międzynarodowych konferencjach. Decydując się na naszą ofertę masz pewność, że jakość przeprowadzonych warsztatów będzie stała na najwyższym poziomie.

Sprawdź także: Szkolenia BHP

Szkolenia sprzedażowe Gdańsk

Certyfikacja każdego uczestnika szkolenia

Oprócz wysokiej jakości szkolenia każdy przeszkolony uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności. Jest to możliwe, ponieważ Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Świadectwo ukończenia kursu wydawane jest w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące. Podstawą prawną jestrozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz w wybranych kursach certyfikat z kodami zawodów oraz opisem efektów kształcenia.

Sprawdź także: szkolenia z księgowości i podatków