Konkurs Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana Konkurs Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza  Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce
Konkurs Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana Konkurs Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce
Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce

Organizatorem Konkursów jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku. W bieżącym roku akademickim 2020/2021 odbywa się już XXIV edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XVII edycja Konkursu Prac Licencjackich. Konkursy organizowane są corocznie, każda edycja trwa od września do marca kolejnego roku.

Patronem Konkursu na najlepszą pracę magisterską jest prof. Lucjan Hofman, długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, ekonomista zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju regionu gdańskiego i nieoceniony ekspert z dziedziny ekonomiki transportu.

Patronem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką jest prof. Witold Andruszkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku w latach 1974-1980, ekonomista i specjalista w zakresie transportu, zaangażowany w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Ideą Konkursów jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie oraz popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Do Konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim i angielskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja Konkursów.

Spośród nadesłanych do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku prac dyplomowych, Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni  z terenu Trójmiasta, wyłoni te, które będzie można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.  

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
w konkursach!

Prace w wersji papierowej i elektronicznej z rekomendacją promotora oraz adresem autora należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku,
ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot
z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Licencjackich

Szczegółowe informacje:
tel. 58 301-52-46, 501-204-424
lub e-mail: biuro@gdansk.pte.pl