Konkurs Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana Konkurs Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza  Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce
Konkurs Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana Konkurs Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce
Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce

Organizatorem Konkursów jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku. W bieżącym roku akademickim 2022/2023 odbywa się już XXVI edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XIX edycja Konkursu Prac Licencjackich. Konkursy organizowane są corocznie, każda edycja trwa od września do marca kolejnego roku.

Patronem Konkursu na najlepszą pracę magisterską jest prof. Lucjan Hofman, długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, ekonomista zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju regionu gdańskiego i nieoceniony ekspert z dziedziny ekonomiki transportu.

Patronem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką jest prof. Witold Andruszkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku w latach 1974-1980, ekonomista i specjalista w zakresie transportu, zaangażowany w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Ideą Konkursów jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie oraz popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Do Konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz licencjackie i inżynierskie napisane w języku polskim lub angielskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja Konkursów.

Spośród nadesłanych do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku prac dyplomowych, Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni  z terenu Trójmiasta, wyłoni te, które będzie można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.  

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursach!

Prace w wersji papierowej i elektronicznej lub wyłącznie elektronicznej z rekomendacją promotora oraz wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym zawierającym oświadczenie autora i promotora pracy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. na adres mailowy: biuro@gdansk.pte.pl lub korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot
z dopiskiem: Praca konkursowa

Szczegółowe informacje:
tel. 58 301-52-46, 501-204-424
lub e-mail: biuro@gdansk.pte.pl