Konkurs Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana Konkurs Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza  Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce
Konkurs Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana Konkurs Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce
Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce

Organizatorem Konkursów jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku. W bieżącym roku akademickim 2023/2024 odbywa się już XXVII edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XX edycja Konkursu Prac Licencjackich. Konkursy organizowane są corocznie, każda edycja trwa od września do marca kolejnego roku.

Patronem Konkursu na najlepszą pracę magisterską jest prof. Lucjan Hofman, długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, ekonomista zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju regionu gdańskiego i nieoceniony ekspert z dziedziny ekonomiki transportu.

Patronem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką jest prof. Witold Andruszkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku w latach 1974-1980, ekonomista i specjalista w zakresie transportu, zaangażowany w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Ideą Konkursów jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie oraz popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Konkurs obejmuje prace magisterskie oraz prace licencjackie i inżynierskie napisane w języku polskim lub angielskim, stanowiące przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych województwa pomorskiego oraz wypromowane w roku kalendarzowym ogłoszenia ich edycji.

Spośród nadesłanych do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku prac dyplomowych, Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni  z terenu Trójmiasta, wyłoni te, które będzie można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.  

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursach!

Prace w wersji papierowej i elektronicznej lub wyłącznie elektronicznej z rekomendacją promotora oraz wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym zawierającym oświadczenie autora i promotora pracy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. na adres mailowy: biuro@gdansk.pte.pl lub korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot
z dopiskiem: Praca konkursowa

Szczegółowe informacje:
tel. 58 301-52-46, 501-204-424
lub e-mail: biuro@gdansk.pte.pl