Akredytacje i certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada poniższe certyfikaty i akredytacje:

  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pod numerem 2.22/00030/2004
  • Certyfikat nr 1132\2012 Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10
Certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie działalności szkoleniowej.

W dniu 23 maja 2012 r. podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku odbyło się wręczenie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.

Z rąk przedstawiciela jednostki certyfikującej, Certyfikat Nr 1132/2012 potwierdzający, że system zarządzania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:

Prowadzenia działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe odebrała Prezes Pani prof. Danuta Rucińska.
Wręczenie certyfikatu było uwieńczeniem wielomiesięcznej pracy dostosowywania naszej praktyki postępowania do wymagań międzynarodowego standardu jakim jest norma ISO 9001, a co za tym idzie spełniania jej fundamentalnych założeń:

  • orientacji na klienta,
  • realizacji działalności w ustalonych i nadzorowanych warunkach,
  • doskonalenia ustanowionego systemu zarządzania.

Jesteśmy pierwszym Oddziałem PTE, który podjął to wyzwanie.

Pierwszy krok mamy już za sobą – zdobyliśmy certyfikat SZJ, ale przed nami dalsze wyzwania w jego utrzymaniu, a przede wszystkim praca nad doskonaleniem metod naszego postępowania, aby jak najlepiej zaspakajać oczekiwania naszych Klientów, zarówno te wyrażone jak i te niewypowiedziane.

Polityka Jakości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku

POLITYKA JAKOŚCI PTE.pdf Pobierz

Certyfikaty do pobrania