XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym
XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym
Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym

W roku szkolnym 2021/2022 odbywa się już  XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym. Nawiązuje ono do jubileuszu XXX-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która objęła honorowy patronat nad XXXV Olimpiadą .

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży: pobudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką społeczno-ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej, propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej oraz wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży i zachęta do podejmowania studiów wyższych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada Ekonomiczna – dla kogo?

Olimpiada skierowana jest do uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I i II stopnia.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Corocznie w Olimpiadzie uczestniczy ponad 10 tys. uczniów z kilkuset szkół w całej Polsce rywalizujących o tytuły 30 laureatów. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni ekonomicznych, technicznych, uniwersytetów i innych szkół wyższych - bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Ponadto otrzymują nagrody pieniężne, stypendia naukowe, nagrody rzeczowe, a także krajowe i zagraniczne wyjazdy oraz staże.

Zawody organizowane są trzystopniowo:

  • I etap: zawody szkolne dla wszystkich zgłoszonych szkół
  • II etap: zawody okręgowe dla wyłonionych kilkudziesięciu osób z danego okręgu
  • III etap: zawody centralne dla finalistów - 100 uczestników z całej Polski, którzy osiągnęli najlepsze noty.

Więcej informacji o Olimpiadzie, w tym program, regulamin i kalendarium zawodów dostępne na stronie www.owe.pte.pl