CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Ochrona radiologiczna – promieniowanie jonizujące jako jeden z czynników rakotwórczych
  • Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
  • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
  • Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy (w tym zapobieganie narażeniu i jego skutkom przy pracach z ostrymi narzędziami związane z pracą pracownika służby zdrowia)

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte