Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami zarządzania projektem współfinansowanym ze środków europejskich. Szkolenie obejmuje szeroki zakres związany z zarządzaniem projektem – od kwestii wykonalności projektu, doboru wskaźników monitoringu, procedury zamówień publicznych i pomocy publicznej aż po analizę finansową i wnioski o płatność.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy nabędą umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych z załącznikami zgodnie z prawem zamówień publicznych. Kursanci poznają metody oceny projektów oraz otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, aby tworzyć dokumentacje samodzielnie, bez udziału firm trzecich.

Program szkolenia:

 • Podstawy wdrażania funduszy UE
 • Źródła finansowania projektów – programy operacyjne
 • Kwalifikowalność kosztów – ogólne zasady
 • Przygotowanie projektu
 • Procedura oceny i wyboru projektu
 • Realizacja projektu i jej monitorowanie
 • Wnioskowanie o płatność
 • Kontrola i audyt
 • Trwałość operacji
 • Najczęstsze naruszenia prawa i ich konsekwencje
 • Charakterystyka projektu jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 • Metodyka zarządzania projektem
 • Uruchomienie projektu
 • Realizacja i zamknięcie projektu
 • Matryca Logiczna
 • Strukturyzacja projektu – drzewo problemów/drzewo celów/ matryca logiczna

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte