CEL SZKOLENIA:

Szkolenie wprowadza w tematykę obowiązujących regulacji prawnych zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski. Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry menedżerskiej, pracowników działów kadr lub księgowości.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • Praca obcokrajowców na terenie Polski – regulacje prawne
 • Różnice w zatrudnianiu pracowników z Unii Europejskiej, obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Zezwolenie na pracę
 • Zawody niewymagające zezwolenia
 • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
 • Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem obcokrajowca
 • Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczanie z Urzędem Skarbowym
 • Formy umów zatrudniania cudzoziemców
 • Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców
 • Cele i korzyści z zatrudniania cudzoziemców
 • Zagrożenia i koszty związane z przyjmowaniem do pracy obcokrajowców

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte