CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy oraz aktualizacja Państwa wiedzy w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy.

Wśród zagadnień prezentowanych podczas szkoleń znajdą Państwo: podstawy prawa pracy, czas pracy, planowanie i rozliczanie czasu pracy, urlopy, urlopy macierzyńskie itp. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Szkolenie prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • Co uległo zmianie w 2017r.?
  • Wyjścia osobiste pracowników w 2017 r.
  • Kontrola PIP w zakresie czasu pracy w 2017 r.
  • Umowy cywilnoprawne 2017 r.
  • Opieka nad zdrowym dzieckiem art. 188 KP po zmianach.
  • Umowy na czas określony – czy na pewno nie popełniasz jeszcze błędów?
  • Przygotowanie pracowników do pracy.
  • Jak prawidłowo sporządzać dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika w jednostkach publicznych?
  • Sesja Q&A.

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte