CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej umiejętności obsługi programu Płatnik.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, praktyk z zakresu kadr i płac specjalista w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy kadrowo-płacowej.
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, długopis)

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • Ustawienia programu Płatnik
 • Zasilanie inicjalne programu Płatnik
 • Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika
 • Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego
 • Tworzenie dokumentów
 • Zasady wysyłania dokumentów
 • Płatnik – Przekaz Elektroniczny
 • Konfiguracja przekazu elektronicznego
 • Pobieranie i rejestracja certyfikatów

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte