Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na SIP oraz osób pełniących funkcję SIP. Ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy z zakresu funkcji Społecznego Inspektora Pracy.

Szkolenie odbędzie się 30.11.2021 r., w godzinach 9:00 - 15:00

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 15.11.2021 r. – koszt szkolenia dla jednej osoby to 499,- zł brutto – po tym terminie koszt udziału jednej osoby to 579 zł


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notes, skrypt).

Liczba miejsc:

5 wolnych miejsc

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na SIP oraz osób pełniących funkcję SIP

Program

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy
 2. Organizacja i struktura społecznego nadzoru nad warunkami pracy
 3. Uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy
 4. Obowiązki pracodawcy wobec społecznej inspekcji pracy.
 5. 5.Ochrona prawna społecznych inspektorów pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy.
 6. Współdziałanie społecznego inspektora pracy z pracodawcą, organami nadzoru nad warunkami pracy i związkami zawodowymi.
 7. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy
 8. Czas pracy
 9. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
 10. Urlopy pracownicze
 11. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy
 12. Ochrona uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
 13. Odpowiedzialność prawna pracowników, kadry kierowniczej i pracodawcy.

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.