Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie rozpoczyna się 29.05.2021 a kończy się 13.06.2021

Daty spotkań:

  • 29-30.05.2021
  • 12-13.06.2021


Zajęcia odbywać się będą w trybie dziennym, 

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116/11, sala numer 1 

Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 22.03.2021 r. – koszt szkolenia dla jednej osoby to 800,- zł brutto – po tym terminie koszt udziału jednej osoby to 850 zł

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, skrypt szkoleniowy, teczkę, notes i długopis. Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkoleń (kawa, herbata). Podczas warsztatów komputerowych każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko pracy.

Egzamin:

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, praktycy z zakresu księgowości oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy księgowego.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Liczba miejsc:

6 wolnych miejsc

Opis szkolenia

Opis szkolenia

Kurs Obsługa programów księgowych Płatnik i Symfonia FK realizowany jest od podstaw i skierowany jest zarówno do osób, które mają już niewielkie doświadczenie związane z księgowością i chcą podnieść swoje kwalifikacje i ustystematyzować wiedzę oraz tych, którzy które dopiero planują podjęcie pracy w tym zakresie.

Zajęcia praktyczne zapewniają, że poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności.

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, praktycy z zakresu księgowości oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy księgowego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie księgowości.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku jest partnerem edukacyjnym Sage Sp. z o.o.

Kurs Obsługa programów księgowych Płatnik i Symfonia FK i realizowany jest z wykorzystaniem legalnego oprogramowania dostarczonego przez Sage sp. z o.o

Program

SYMFONIA FK

 

Pełna księgowość – zasady funkcjonowania kont przykłady, ćwiczenia, zadania + praca z programem Symfonia FK
1.1. Zakładowy plan kont
1.2. Konta księgowe, budowa i rodzaje
1.3. Zasady ewidencji na kontach
1.4. Funkcjonowanie kont bilansowych, wynikowych, pozabilansowych
1.5. Zestawienie obrotów i sald
1.6. Zasady ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5


Pełna księgowość – ewidencja przychodów przykłady, ćwiczenia, zadania + praca z programem Symfonia FK
1.1. Ewidencja przychodów ze sprzedaży
1.2. Ewidencja pozostałych przychodów
1.3. Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy


Pełna księgowość - ewidencja poszczególnych operacji gospodarczych przykłady, ćwiczenia, zadania + praca z programem Symfonia FK
1.1. Ewidencja kosztów
1.2. Ewidencja środków pieniężnych
1.3. Ewidencja rozrachunków
1.4. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
1.5. Ewidencja leasingu
1.6. Ewidencja obrotu materiałowego i towarowego
1.7. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
1.8. Ewidencja kapitałów
1.9. Ewidencja wyniku finansowego
1.10. Ewidencja wynagrodzeń i składek ZUS

Pełna księgowość – zamknięcie miesiąca przykłady, ćwiczenia, zadania + praca z programem Symfonia FK
1.1. Ewidencja wszystkich zdarzeń mających miejsce w danym miesiącu
1.2. Uzgodnienie zestawienia obrotów i sald
1.3. Sporządzenie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT
1.4. Ustalanie wyniku finansowego
1.5. Obliczenie podatku dochodowego
1.6. Sporządzenie rachunku zysków i strat
1.7. Sporządzenie bilansu

Obsługa komputerowego programu Płatnik
• Ustawienia programu Płatnik
• Zasilanie inicjalne programu Płatnik
• Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika
• Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego
• Tworzenie dokumentów
• Zasady wysyłania dokumentów
• Płatnik – Przekaz Elektroniczny
• Konfiguracja przekazu elektronicznego
• Pobieranie i rejestracja certyfikatów

 

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.