Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Spotkania odbywają się w trybie weekendowym - soboty i niedziele, w godz. 9:00 - 17:00

Terminy zajęć:

 • 17-18.10.2020
 • 24-25.10.2020

Szkolenie trwa 40 godzin lekcyjnych

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 30.09.2020 koszt szkolenia dla jednej osoby to 849,- zł brutto – 150 zł zniżki! – po tym terminie koszt udziału jednej osoby to 999 zł

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, przykładowe ćwiczenia rozliczeń składek oraz pendrive z przydatnymi materiałami.

 

Egzamin:

Po każdym module przewidziany jest egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje Kadrowo – Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

 • Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)
Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane  na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652) oraz Certyfikat z kodami zawodów (242310).
Liczba miejsc:

4 wolne miejsca

Opis szkolenia

OPIS SZKOLENIA

Kurs Akademia Płac skierowany jest zarówno do osób, które mają doświadczenie związane z kadrami i płacami i chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz tych, którzy które dopiero planują podjęcie pracy w tym zakresie.

Zajęcia praktyczne - poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, w szczególności w zakresie naliczania wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń.

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktycy z zakresu kadr i płac oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy kadrowo-płacowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie prowadzenia kadr i płac.

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
 • WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY
 • SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • TWORZENIE LISTY PŁAC
 • ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 • OCHRONA WYNAGRODZENIA
 • ROSZCZENIA W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ, ODSZKODOWANIA, WYNAGRODZENIA PO USTANIU STOSUNKU PRACY
 • KONSEKWENCJE WYPŁATY WYNAGRODZEŃ NA ROZRACHUNKI Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNO – PRAWNYMI

Istnieje możliwość uzyskania szczegółowego programu szkolenia - zapraszamy do kontaktu!

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.