CEL SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na stanowisku asystentów księgowych/ pomocy księgowych, którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku głównego księgowego a także dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie. Szkolenie z zakresu samodzielnego prowadzenia księgowości odbywa się w formie stacjonarnej w przedziale godzinowym od 8.00 do 16.00, jak również w systemie weekendowym. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych księgowych, wykwalifikowanych trenerów.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim z naciskiem na zajęcia praktyczne/warsztaty.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Uczestnik szkolenia otrzyma ogromna dawkę wiedzy popartą przykładami i ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnik szkolenia pozna wszystkie zagadnienia wymagane na stanowisku głównego/samodzielnego księgowego. Pozna zagadnienia z zakresu finansów, prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń. Zapozna się z aktualnymi przepisami prawa w zakresie rachunkowości i podatków, będzie potrafił samodzielnie prowadzić księgowość, będzie doskonale rozumiał zasady bilansowe, system podatkowym w Polsce, ustawę o rachunkowości i inne przepisy prawne związane z samodzielnym prowadzeniem rachunkowości. Uczestnik szkolenia samodzielnie rozliczy firmę w zakresie ubezpieczeń społecznych, a także od strony podatkowej. Uczestnik szkolenia pozna obsługę programów komputerowych do księgowania, fakturowania, opłacania składek do ZUS w formie elektronicznej.

Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej.

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • Zagadnienia z Prawa Pracy, Zmiany w Kodeksie Pracy
  • Naliczanie wynagrodzeń, dokumentacja pracownicza
  • Rozrachunki z ZUS, US
  • PKPIR, pełna księgowość
  • Zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstwa, Bilans, Sprawozdanie finansowe
  • Przepisy podatkowe,
  • Dokumentacja księgowa, obsługa komputerowych programów do fakturowania, księgowości

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte