dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG

Wykształcenie:

 • studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Ekonomiki i Organizacji Transportu Lądowego (1993)
 • doktorat w zakresie Nauk Ekonomicznych – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego (2001)
 • studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego (2006)
 • habilitacja w zakresie Nauk Ekonomicznych – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego (2015)

Praca zawodowa:

 • nauczyciel akademicki w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (1993 – nadal)
 • kierownik Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (2016 – nadal)
 • prezes zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2015-2018)
 • członek zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2005-2015)
 • prorektor WSSE w Gdańsku (2005-2011)
 • profesor WSSE w Gdańsku (2001-2012)
 • przedsiębiorca BC GROUP (1998-2001)
 • konsultant Nexus Consultants SC (1996-1998)

Zainteresowania zawodowe:

 • funkcjonowanie przedsiębiorstw
 • samoregulacja podmiotów gospodarujących
 • współczesne problemy społeczne oraz gospodarcze Polski

Działalność społeczna:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku:

- członek PTE Oddział w Gdańsku (od 2005),

- współorganizator i członek Klubu Młodego Ekonomisty PTE Oddział w Gdańsku od 2002,

- członek Zarządu PTE Oddział w Gdańsku 

- członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Ekonomicznej w Gdańsku (2003-2021),

 • Członek Rady Naukowej PTE (2015 - nadal)

Zainteresowania:

 • gardening
 • podróże
 • wędrówki górskie

Wróć