Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy, praca zbiorowa

pod redakcją B. Majeckiej i T. Nowosielskiego. PTE, Gdańsk 2004.

Wróć