Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

"Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zrealizowało szkolenie o tematyce antymobbingowej dla 267 pracowników Ośrodka. Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z wykonania powierzonego zadania"

Wróć