Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego

"Trener prowadził szkolenie w sposób aktywny i odpowiadał na pytania uczestników szczegółowo. Zgodnie z wymaganiami Agencji Mienia Wojskowego, program został dostosowany do wytycznych oraz zawierał niezbędne zagadnienia. Szkolenie zostało wykonane należycie, zgodnie z założeniami i oczekiwaniami Agencji Mienia Wojskowego, co potwierdzają pozytywne oceny uczestników.

Wróć