Zawody centralne XXXIII OWE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w  którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów, zawody III stopnia (centralne) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nie odbyły się.

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu OWE otrzymali tytuł finalisty, tym samym nie zostali wyłonieni laureaci XXXIII OWE. 

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, kolejna - XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się pod hasłem:    „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii.”

 

Wróć