Wystartuj w Olimpiadzie !

Zapraszamy szkoły do elektronicznej rejestracji swojego udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Wypełnienie formularza zgłoszenia jest proste i zajmuje tylko kilka minut.

Wydrukowaną kartę zgłoszenia należy podpisać, podstemplować i wysłać najpóźniej do 7 października 2018 r. priorytetowym listem poleconym, pocztą e-mail lub faxem na adres Komitetu Okręgowego w Gdańsku.

Wróć