Wyniki rozeznania rynku - medycyna pracy w Wejherowie

wyniki rozeznania rynku na świadczenie usług med.pracy

Po dokonaniu rozeznania rynku 8/AP/2017 dotyczącego stawki jednostkowej za świadczenie usług medycyny pracy dla uczestników projektu Wejherowo wybrano:

NZOZ „POLNAMED” Krystyna Góralczyk ,ul. Polna 3/42, 84-200 Wejherowo

Jako kryterium wyboru wyznaczono najniższą cenę jednostkową, przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z postępowania:

Wróć