Wyniki rekrutacji do projektu Azymut: Praca

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu prowadzonej w okresie 1-30.09.2017r.

Projekt „Azymut: Praca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku na mocy umowy RPPM.05.02.02-22-0005/16 z dnia 23.08.2017 r.

Gdańsk, dnia 03.10.2017

 

WYNIKI REKRUTACJI – LISTA RANKINGOWA

L.P. Imię i nazwisko Ilość punktów Status
1 Beata Dragan 15 Zakwalifikowana do projektu
2 Ewa Mrozek 15 Zakwalifikowana do projektu
3 Dawid Szreder 5 Zakwalifikowany do projektu
4 Ewa Mrówczyńska 0 Zakwalifikowana do projektu

 
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem:

Wróć