Wyniki postępowania 7/AP/2017 - SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC Z MODUŁEM ECDL

W wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zapytaniem:

7/AP/2017

na realizację kursu SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC Z MODUŁEM ECDL

dla 2 uczestniczek projektu Azymut: Praca

Do realizacji wybrano:

Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński

ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

Złożonych ofert: 2

Wykonawca spełnił warunki zawarte w zapytaniu oraz zaproponował cenę mieszczącą się w budżecie.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia:

Wróć