Wyniki Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2023/2024

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 22 lutego została rozstrzygnięta XXVII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XX edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2023.

 

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XXVII edycji Konkursu Prac Magisterskich:
  • Panu Wojciechowi Kamińskiemu          

praca nt. „Ekonomiczny aspekt transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energetyki jądrowej w świetle rozwiązań międzynarodowych”

Praca napisana pod kierunkiem dr Łukasza Dopierały; Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Pani Karolinie Kuklińskiej

praca nt. „Cross-country Analysis of Household Wealth and Saving Behavior
Praca napisana pod kierunkiem dr Piotra Paradowskiego; Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Statystyki i Ekonometrii

  • Pani Klaudii Budzan

praca nt. „Poziom zadowolenia polskich klientów detalicznych z usług logistycznych świadczonych przez przedsiębiorstwo InPost sp. z o.o.”

Praca napisana pod kierunkiem dr Krzysztofa Ziółkowskiego; Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Wydział Informatyki i Nowych Technologii

 

Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na stronie internetowej PTE w zakładce: Strefa Wiedzy zdobyła praca magisterska:

  • Pana Kacpra Nowaka

praca nt. „Popyt konsumencki w sezonie turystycznym na przykładzie przedsiębiorstwa X”
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Anetty Waśniewskiej; Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Zakład Zarządzania i Ekonomii

 

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XX edycji Konkursu Prac Licencjackich:
  • Pani Julii Recław

praca nt. „Funkcje logistyczne „mixed use” na przykładzie Garnizonu w Gdańsku”

Praca napisana pod kierunkiem dr Agnieszki Szmelter-Jarosz; Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki

 

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Panu Przemysławowi Sadowskiemu

praca nt. „Konflikty zbrojne ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie rynku kapitałowego w państwach – stronach konfliktu”
Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza; Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

  • Pani Wanessie Szuplewskiej

praca nt. „Wpływ rozwoju mikromobilności na realizację założeń zrównoważonego rozwoju miast”

Praca napisana pod kierunkiem dr Agnieszka Szmelter-Jarosz, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki

 

Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na stronie internetowej PTE w zakładce: Strefa Wiedzy zdobyła praca licencjacka:

  • Pani Sary Stasiak

praca nt. „Stygmatyzacja kryminalna nieruchomości jako zjawisko wpływające na ich wartość”

Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Koszarek-Cyra; Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

 

Przewodnicząca Kapituły Konkursowej

prof. dr hab. Danuta Rucińska

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za zainteresowanie i udział w Konkursach. Zapraszamy do udziału w następnych edycjach!

Wróć