Wyniki Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2021/2022

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 3 lutego została rozstrzygnięta XXV edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XVIII edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2021.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XXV edycji Konkursu Prac Magisterskich:

  • Pani Dominice Kaczerskiej

praca nt. „Innowacyjne i proekologiczne rozwiązania w transporcie morskim i ich wpływ na funkcjonowanie przewoźników w żegludze promowej”

Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Grzelakowskiego, Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Panu Kamilowi Krętowi

praca nt. „Chińska ekspansja w branży gier wideo i jej rola w dążeniu Chińskiej Republiki Ludowej do mocarstwowości w XXI w.”
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego

  • Panu Piotrowi Płatkowskiemu

praca nt. „Construction of investment portfolio with cryptocurrencies – empirical findings”

Praca napisana pod kierunkiem dr Adama Marszka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych

Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na internetowej PTE w zakładce: Strefa Wiedzy i uznanie członków Kapituły - z uwagi na prezentowany bardzo wysoki poziom zdobyła praca magisterska:

  • Pani Martyny Komendy

praca nt. „Strategia relatywnej i absolutnej stopy zwrotu – badanie efektywności na przykładzie funduszy inwestycyjnych typu ETF i Absolute Return”

Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XVIII edycji Konkursu Prac Licencjackich:

  • Pani Marii Liberek

praca nt. „Rola automatyzacji i sztucznej inteligencji w zwiększeniu funkcjonalności przedsiębiorstw”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Honoraty Balickiej, Sopocka Szkoła Wyższa, Międzyuczelniany Wydział Biznesowo - Lingwistyczny

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Panu Łukaszowi Dziekanowi

praca nt. „Biznes muzyczny - wpływ technologii na rozwój sektora muzycznego”.

Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Winiarskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Gospodarki Elektronicznej

  • Panu Pawłowi Makuchowi

praca nt. "Czynniki środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny, we współczesnej analizie finansowej”

Praca napisana pod kierunkiem dr Adama Marszka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za zainteresowanie i udział w Konkursach.

Jednocześnie informujemy, ze forma uroczystości rozdania nagród jest uzależniona od obostrzeń sanitarnych które będą obowiązywać w kolejnych tygodniach.
Zapraszamy do udziału w następnych edycjach!

Wróć