Wyniki Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2020/2021

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 10 lutego została rozstrzygnięta XXIV edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XVII edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2020.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich:

 • Panu Wiesławowi Bielickiemu

praca nt. „Innowacyjne przeobrażenia transportu morskiego w XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem floty autonomicznej.” Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Rucińskiej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Wydział Zarzadzania, Katedra Logistyki

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 • Pani Renacie Stojanowskiej

praca nt. „Gry symulacyjne jako nowoczesna metoda rozwoju kompetencji z zakresu ekonomii.”
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Brodzickiego, prof. UG, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego

 • Pani Marcie Bogdziewicz

praca nt. „Analiza wydatków na kulturę w krajach Unii Europejskiej jako wskaźnik dobrobytu” Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Wolszczak - Derlacz, prof. PG, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

 Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich:

 • Pani Paulinie Głodowskiej

praca nt. „Portale samorządowe wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako narzędzie promocji terytorialnej.” Praca napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Alicji Sekuły, prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 • Panu Mikołajowi Drożdżyńskiemu

praca nt. „Rynek funduszy inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Regulacje prawne, uwarunkowania rozwoju oraz analiza podmiotów.” Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 • Pani Aleksandrze Rojek

praca nt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie Farm Frites Poland S.A.” Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Majeckiej, prof. UG, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za zainteresowanie i udział w Konkursach.

Jednocześnie informujemy, ze termin oraz forma uroczystości rozdania nagród jest uzależniona od obostrzeń sanitarnych które będa obowiązywać w kolejnych tygodniach.
Zapraszamy do udziału w następnych edycjach!

Prace dyplomowe, które prezentowały bardzo wysoki poziom i zdobyły uznanie członkow Kapituły, a z uwagi na ograniczoną ilość przyznawanych nagród i wyróżnień nie zostały uhonorowane - mają możliwość ukazania się na stronie internetowej PTE w zakładce: Strefa Wiedzy.

Są to prace magisterskie:

 • "Prognozowanie zmian cen akcji z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz analizy technicznej" autorstwa Aleksandry Pawłowskiej - wypromowana przez dr hab. Iwonę Sobol, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego
 • "Algorytmy wspomagające decyzje operatorskie w biologicznej oczyszczalni ścieków" autorstwa Bartosza Maciąga i Krzysztofa Milewskiego, wypromowana przez dr hab. inż. Roberta Piotrowskiego, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki
 • "Inwestowanie w dzieła sztuki na rynku aukcyjnym na przykładzie obrazów młodych polskich artystów" autorstwa Anny Malickiej, wypromowana przez prof. dr hab. Sylwię Pangsy - Kania, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego
 • "Funkcjonowanie funduszy hedge ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego" autorstwa Roberta Stempkowskiego, wypromowane przez dr Sławomira Antkiewicza, Wyższa Szkoła Bankowa
 • "Konsekwencje inicjatywy Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku dla Federacji Rosyjskiej" autorstwa Damiana Niedźwieckiego, wypromowana przez prof. dr hab. Ewę Oziewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego
 • The Role of Information Technologies Outsoucing in the Investment Attractiveness of Poland, autorstwa Klaudi Hinz, wypromowana przez dr Magdalenę Markiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego

oraz prace licencjackie:

 • "Analiza skuteczności modeli dyskryminacyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw"  autorstwa Eweliny Markuszewskiej, wypromowana przez dr Joannę Sadkowską, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • "Analiza rentowności banków islamskich na przykładzie Malezji'" autorstwa Patryka Bochnowskiego, wypromowana przez dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

Zachęcamy do zapoznania się z dorobkiem naukowym młodych ekonomistów!

 

Wróć