Wyniki Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2019/2020

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż w dniu 12 lutego została rozstrzygnięta XXIII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XVI edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2019.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XXIII edycji Konkursu Prac Magisterskich:

  • Panu Tomaszowi Drosio

praca nt. „Wpływ MSSF 9 na sprawozdawczość finansową banków w Polsce”
Praca napisana pod kierunkiem dr Anny Blajer-Gołębiewskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii.

Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Pani Adriannie Wełk

praca nt. „Konwergencja realna regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem ekonometrii przestrzennej”
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Wolszczak – Derlacz, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

  • Panu Robertowi Wasilewskiemu

praca nt. „Wpływ polityki pieniężnej i fiskalno - budżetowej na główne wskaźniki wzrostu gospodarczego”

Praca napisana pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Henryka Ćwiklińskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Gospodarczej

 

 Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XIV edycji Konkursu Prac Licencjackich:

  • Pani Agacie Michałowskiej

praca nt. „Problemy analizy optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Dariusza Trojanowskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Pani Paulinie Szmidka  

praca nt. "Atrakcyjność usług bankowości mobilnej na przykładzie oferty wybranych banków w Polsce”

Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

  • Pani Adriannie Podgórskiej  

praca nt.  „Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych”.

Praca napisana pod kierunkiem dr Łukasza Dopierały, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 11 marca br. 
Dziękujemy za zainteresowanie konkursami. Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

Wróć