Wynik postępowania 11 AP 2017

W wyniku oceny ofert do realizacji zamówienia 11 AP 2017 wybrany został wykonawca: O.K. Ośrodek Kursów, Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo 

Wróć