Rozpoczynamy nową edycję Konkursów

Zapraszamy wszystkich absolwentów pomorskich uczelni oraz promotorów ich prac dyplomowych do udziału w tegorocznej edycji Konkursów Prac Magisterskich i Licencjackich. Konkursy poświęcone są współczesnym problemom ekonomicznym i innowacyjności w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój regionu gdańskiego, a ich ideą jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie. Do Konkursów mogą być zgłaszane prace dyplomowe z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Więcej informacji oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce Konkursy Prac Magisterskich i Licencjackich

Na prace dyplomowe czekamy do 31.12.2023 r.

Do grona sponsorów nagród dla laureatów, obok  dotychczasowego Partnera: PKS Gdańsk - Oliwa S.A. dołączył kolejny: Plona Consulting Sp. z o.o.

Wróć