Porozumienie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

19 lipca 2023 r. Zarząd PTE Oddzia w Gdańsku podpisał porozumienie czterech organizacji:

  • Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Gdańsku
  • Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku
  • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku
  • oraz Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Spotkanie inicjujące współpracę instytucjonalną odbyło się pod koniec kwietnia 2023 r. 

Celem współpracy jest podejmowanie inicjatyw w zakresie integracji środowiska, organizacja konferencji, spotkań o tematyce ekonomiczno - finansowej, konkursów dla młodzieży. Nasze organizacje planują również zacieśnienie współpracy z uczelniami, szkołami oraz przedstawicielami administracji samorządowej i skarbowej. 

O wspólnych przedsięwzięciach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony oraz mediów społecznościowych. 

Wróć