PTE Oddział w Gdańsku partnerem Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku dołączyło do grona partnerów Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, którego najistotniejszym celem funkcjonowania jest dostarczanie aktualnej i kompleksowej wiedzy pochodzącej z różnych dostępnych źródeł, która wspomagać będzie prowadzenie regionalnej polityki rynku pracy, edukacji oraz gospodarki Pomorza.

O Pomorskim Obserwatorium Rynku Pracy

Regionalny system monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy, w oparciu o Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy jest jednym z zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach celu operacyjnego SRWP 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia, który realizowany jest za pośrednictwem Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Program ten pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak zatrudnienie, kapitał społeczny i edukacja. Ponadto efektem Programu ma być między innymi wzrost poziomu zatrudnienia, jak również zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Pomorza.

Celem Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy jest dostarczanie kompleksowej wiedzy o aktualnych zjawiskach i trendach na rynku pracy w celu inspirowania partnerów związanych z pomorskim rynkiem pracy do podejmowania trafnych i nowatorskich inicjatyw na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej Pomorzan.

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami i analizami PORP oraz partnerów:

Internetowa Biblioteka PORP

Więcej informacji na temat PORP

Wróć