Protokół z otwarcia ofert oraz wyniki - 1/AP/2017 - Doradca Zawodowy - Azymut: Praca

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z otwarcia ofert oraz wynikami zapytania ofertowego - 3/AP/2017 - Wynajem sal - w ramach projektu Azymut: Praca

Na realizację zamówienia wpłynęło 7 ofert:

Imię i nazwisko Wykonawcy/ firma Termin wpływu oferty
PRO EGO, Małgorzata Zaremba 12.09.2017
Aleksandra Kazmierczak 15.09.2017
Elżbieta Żukowiec 20.09.2017
Anna Surma 20.09.2017
Monika Bartków 20.09.2017
PERFECTO, Joanna Leszczyńska 20.09.2017
Małgorzata Łepek 20.09.2017

 

Po dokonaniu oceny ofert do realizacji wybrano:

Część A  -  MAŁGORZATA ZAREMBA  

Część B-  MAŁGORZATA ŁEPEK

Część C –  MAŁGORZATA ŁEPEK

Oferenci spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowali najniższą cenę za godzinę realizacji usługi. Szczegóły oceny ofert zawiera załącznik.

 

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w postępowaniu.

28.09.2017r.

Wróć