Nowe władze PTE

Podczas XXII Zjazdu Krajowego PTE, który odbył się w Warszawie 18 października 2021 r., zostały wybrane nowe władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego kadencji 2021 - 2026. 

  • Prezesem PTE został prof. dr hab. Marian Gorynia
  • Wiceprezesi PTE: dr hab. prof. UW Łukasz Hardt  oraz dr hab. prof. UZ Bogdan Ślusarz
  • Sekretarz Generalną PTE po raz kolejny wybrana została  dr hab. prof. UG Beata Majecka - prezes PTE Oddział w Gdańsku.

W Radzie Naukowej znaleźli się członkowie naszego Oddziału: dr Sławomir Antkiewicz, dr hab. prof. UG Hanna Klimek, dr hab. prof. UG Andrzej Letkiewicz.

Dr Sławomir Antkiewicz został również członkiem Sądu Koleżeńskiego. 

Pełna lista nowo wybranych członków znajduje się na stronie internetowej PTE

Wróć