Nota korygująca - to powinieneś wiedzieć

nota korygująca

Obowiązujące zasady systemu podatkowego zakładają, że otrzymana faktura musi zostać wprowadzona do ewidencji. Co w przypadku, gdy faktura będąca w naszej ewidencji zawiera błędy? „Na ratunek” przychodzi jedno rozwiązanie – Nota Korygująca. Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nota korygująca jest specyficznym rodzajem faktury pozwalającym na korygowanie pomyłek w fakturach już nie przez wystawcę tej faktury, a przez nabywcę towaru lub usługi.  Poniżej omawiamy

Czym jest nota korygująca i kto ją wystawia?

Prawodawca definiuje notę korygującą zapisem: Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Za pomocą noty korygującej można zmodyfikować niektóre pomyłki.

Notę korygującą powinien wystawić nabywca, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki wystawia dokument, który musi zawierać:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • Nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer NIP
 • dane zawarte na fakturze z pomyłką (data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy oraz ilości towarów lub usług);
 • Wskazanie treści korygowanej oraz opisanie treści prawidłowej.

Kiedy należy wystawić notę korygującą?

Jak już wspomnieliśmy notę korygującą wystawia odbiorca błędnie wystawionej faktury. Ustawodawca określa wyjątki w pomyłkach, które nie mogą być korygowane za pomocą noty korygującej. Artykuł 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy, wskazuje te wyjątki, są nimi błędy w:

 • miarach i ilości (liczbie) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenie jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenie jednostkowej netto);
 • kwocie wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawce podatku albo stawce podatku od wartości dodanej;
 • sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwocie należności ogółem;

Otrzymując fakturę, która zawiera powyższe pomyłki musimy wystąpić do sprzedawcy z wnioskiem o wystawienie innego dokumentu - faktury korygującej, która będzie zawierać poprawne dane. Ostateczny termin na notę korygującą nie jest określony przez ustawodawcę. Czas na to jest do momentu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Czytaj także: Ewidencja kosztów i przychodów w KPIR

Czy nota korygująca powinna zostać zaakceptowana?

„Krótko mówiąc” TAK, nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury.

Odbiorca błędnie wystawionej faktury po sporządzeniu noty korygującej wysyła ją wystawcy wraz z jej kopią. Przepisy nie określają sposobu potwierdzenia otrzymania noty korygującej, w związku z tym akceptacja dokumentu może zostać potwierdzona dowolną formą na przykład mailowo i nie musi być potwierdzona podpisem na kopii.

Podsumowanie

Nota korygująca nie jest fakturą korygującą jest natomiast istotnym elementem w pracy działu księgowości. Wiedza i umiejętności w pracy współczesnego księgowego ulega bezustannym i dynamicznym zmianom. Odpowiedzi na wszystkie tematy wprowadzające do aktualnych zasad księgowości możecie uzyskać podczas szkolenia „Księgowość dla Kandydatów na Księgowych”.

Sprawdź także nasze kursy księgowości - ostatnie wolne terminy!

Wróć