Metropolitalny Kongres Rewitalizacji 27 - 28 września 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na Metropolitalny Kongres Rewitalizacji, wyjątkowe wydarzenie organizowane w Gdańsku przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Coroczny dwudniowy Metropolitalny Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotkań, wystąpień i ciekawych dyskusji ekspertów na tematy związane z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast.

Myślą przewodnią Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji będzie możliwy udział kapitału prywatnego w procesie rewitalizacji.

W tegorocznym wydarzeniu wezmą udział nie tylko przedstawiciele władz samorządu województwa pomorskiego, liczni eksperci zajmujący się tematyką rewitalizacji w różnych częściach Polski, ale także przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Szczególnie interesujące będą wystąpienia przedsiębiorców, którzy z powodzeniem realizują dochodowe inwestycje na terenach rewitalizowanych oraz przedstawicieli prywatnych podmiotów społecznych, na co dzień aktywnie realizujących pozytywne zmiany w swojej najbliższej okolicy i wśród jej mieszkańców.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wróć