Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Gdańsku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81- 824 Sopot, NIP: 583 000 19 88, REGON: 190 58 20 55, KRS: 000 009 25 79. Administratora reprezentuje Dyrektor Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku.

2. Aby skontaktować się z Administratorem, wyślij wiadomość na adres e mail biuro@gdansk.pte.pl lub zadzwoń pod numer telefonu: 058 301 52 46.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

a) w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy – o ile jesteście państwo jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) w celu dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora)

c) w celu zaoferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora)

d) w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych)

e) w celach związanych z wykonywaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywania składanych zażaleń i reklamacji oraz udzielania na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

f) w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes Administratora Danych.

przez czas niezbędny do zrealizowania celów przetwarzania.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji celów przetwarzania. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wskazanych celów.

5. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące Administratora biuro rachunkowe, hostingodawca serwera strony internetowej oraz poczty elektronicznej, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - ramach realizacji celów statutowych PTE

6. Decyzje w Pani/ Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Informujemy, że cofnięcie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Wróć