Kadry dla gospodarki morskiej w województwie pomorskim

Opracowanie na temat kadr dla pomorskiej gospodarki morskiej przygotowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Ważne przemiany jakich doświadcza branża morska w ostatnich latach, wzrost przeładunków portowych, realne szanse na nowy rozwój przemysłu stoczniowego i żeglugi śródlądowej oraz relatywnie duży udział branży morskiej w pomorskiej strukturze zatrudnienia – wszystko to wpływa na fakt, że nasze województwo powoli urasta do rangi ważnego hubu logistycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Stoimy zatem przed wyzwaniem, aby gospodarkę morską zasiliły kadry specjalistów wyszkolonych w pomorskich szkołach i uczelniach wyższych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem

Kadry dla gospodarki morskiej w województwie pomorskim Pobierz

Wróć