Szkolenie MS Office Specialist - wraz z egzaminem i certyfikatem

Moduł Microsoft Excel 2016

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku realizuje projekt pn. „Azymut: Edukacja” nr PRPM.05.05.00-22-0019/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05 Zatrudnianie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne

Szkolenia dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone dla osób które: 

 • ukończyły 25 lat,
 • zamieszkują województwo pomorskie
 • są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych

Szkolenie Microsoft Office Specialist – dla kogo?

Microsoft Office Specialist (MOS) jest jednym z najbardziej pożądanych egzaminów. Obecnie co roku jest zdawanych ponad 1 mln egzaminów w 140 krajach. Dzięki zdanym egzaminom MOS możesz wykazać umiejętności i zdolności pozwalające do wykorzystania w pełni możliwości i funkcjonalności systemu Microsoft, co skutkuje podwyższonym poziomem indywidualnego wykonywania, pewności siebie i różnicowania. Dodatkowym atutem certyfikatów Microsoft Office Specialist (MOS) jest to, że są honorowane na całym świecie.

Szkolenie MS Office Specialist przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • Specjalistów
 • Managerów pierwszego szczebla
 • Managerów średniego szczebla
 • Managerów najwyższego szczebla
 • Wszystkich ambitnych członków zespołów administracyjnych
 • Certyfikacja MOS jest istotna zarówno dla studentów, pracowników administracyjnych czy kierownictwa wydziałów i całych organizacji, a także wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kompetencje

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Microsoft Specialist? 

Udział w szkoleniu i uzyskanie certyfikatu potwierdzi Twoją wiedzę, umiejętności i zdolności, aby wydajnie korzystać z pakietu MS Office. Microsoft Office Specialist pozwala wykorzystać w pełni możliwości i funkcjonalności systemu Microsoft Office na różnym poziomie zaawansowania. Ponadto posiadając certyfikat MOS:

 • Potwierdzasz swoje wysokie kwalifikacje.
 • Masz w pełni zweryfikowane i udokumentowane umiejętności i zdolności informatyczne.
 • Wyróżniasz się wśród innych pracowników czy kandydatów ubiegających się o pracę.
 • Możesz łatwiej i bardziej efektywne wykonywać zadania i projekty.

Koszt szkolenia dla uczestnika : 450,19 zł

Więcej informacji : szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu

Wróć