Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata. Red. naukowa E. Kwiatkowski B. Majecka, E. Mińska-Struzik, PTE 2022

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) oddaje do rąk Czytelników kolejną monografię dotyczącą fundamentalnych zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych oraz praktyki z serii wydawniczej „Ekonomiści dla rozwoju”. Przedmiotem prezentowanej monografii pokongresowej pt. Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata jest sfera realna gospodarki. Przedstawiane w tej publikacji analizy potwierdzają zidentyfikowane we wcześniejszych publikacjach z tej serii współzależności między teorią ekonomiczną a rzeczywistymi przemianami w sferze gospodarki.

W prezentowanej monografii, składającej się z rozdziałów pogrupowanych na trzy części, zamieszczono opracowania poruszające problemy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej (część I), problemy czwartej rewolucji przemysłowej, innowacji i transformacji cyfrowej w Polsce (część II) oraz zagadnienia dotyczące determinant, a także barier wzrostu gospodarczego i rozwoju zrównoważonego.

Zawarte w tej monografii teksty w większości powstawały w końcu 2019 r. Nie mogły w nich być zatem uwzględnione zjawiska, jakie zostały wywołane koronawirusową pandemią, która dotknęła świat w pierwszych miesiącach 2020 r. Jednak pandemiczne zjawiska dodatkowo umacniają słuszność przedstawianych w tej monografii i tez, w tym zwłaszcza dotyczących konieczności przywracania zerwanych, bądź bardzo osłabionych, związków teorii ekonomii z etyką. Zwiększa się też waga tezy o konieczności harmonizowania celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych. To właśnie taka symbioza zagadnień teoretycznych rozpatrywanych we wzajemnych związkach z problemami praktyki społeczno-gospodarczej jest głównym wyróżnikiem zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne X Kongresu Ekonomistów Polskich (KEP), zaś niniejsza monografia stanowi jego pokłosie. Kongres ten odbył się w Warszawie 28-29 listopada 2019 r. pod hasłem "Ekonomiści dla rozwoju"

Mamy nadzieję, że bogactwo idei i problemów poruszonych w zaprezentowanych rozdziałach stanie się katalizatorem dyskusji naukowych w środowisku ekonomistów, które przyczynią się do bardziej efektywnego funkcjonowania oraz szybszego i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

Eugeniusz Kwiatkowski
Beata Majecka
Ewa Mińska-Struzik

 

Spis treści

Spis tresci - Gospodarka a megatrendy rozwoju wspolczesnego swiata.pdf Pobierz

Wróć