Funkcje logistyczne „mixed use” na podstawie Garnizonu w Gdańsku

Praca nagrodzona w XX Konkursie Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za 2023 r.

 

Ciągły rozwój społeczno-gospodarczy w miastach wymaga konieczności wprowadzania i sięgania po coraz to nowocześniejsze i bardziej skomplikowane rozwiązania technologiczne. Osiedla mixed use są jednym ze sposobów rozwiązania problemów takich jak, np. kongestia, konieczność optymalizacji czasu czy negatywny wpływ działalności miast na środowisko. Wielofunkcyjne osiedla pozwalają na sprawną realizację potrzeb mieszkańców i innych użytkowników, dzięki funkcjom logistycznym – obsługowej i integracyjnej oraz skumulowaniu na jednym określonym obszarze wielu przedsiębiorstw o różnym profilu działalności.

Celem pracy jest zweryfikowanie użyteczności inwestycji w koncepcji „mixed use”, na podstawie osiedla Garnizon w Gdańsku, w obsłudze logistycznej użytkowników miast oraz wskazanie ewentualnych usprawnień w tym zakresie. Metody badawcze obejmują analizę literatury przedmiotu oraz szarej literatury, dokumentacji miejskiej, a także studium przypadku i badanie ankietowe przeprowadzone wśród użytkowników Garnizonu.

Wyniki wskazują, że inwestycje w koncepcji "mixed-use" przynoszą liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Obecna forma osiedla Garnizon spełnia swoje funkcje podstawowe i logistyczne, a stopień użyteczności tego osiedla jest bardzo wysoki. Społeczeństwo jest zadowolone z jakości życia na terenie wielofunkcyjnego obszaru. Osiedle Garnizon posiada także swoje wady, które zauważają użytkownicy, są to m.in.  wysokie ceny wynajmu lub zakupu mieszkania, wysokie opłaty za parkowanie, czy zbyt mała odległość pomiędzy budynkami. W Garnizonie można zidentyfikować obszary działania, które wymagają wprowadzenia usprawnień w funkcjonowaniu osiedla, głównie tworząca się kongestia czy nieodpowiednia nawierzchnia dróg i chodników. Pomimo pewnych wyzwań, osiedla tego typu zyskują popularność i stanowią korzystne rozwiązanie dla zrównoważonego rozwoju miast oraz szansę rozwoju rynku nieruchomości.

logistyka miasta, wielofunkcyjne budownictwo, mixed use, koncepcje rozwoju miast, infrastruktura, osiedle Garnizon, zrównoważony rozwój miast

Julia Recław

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki

Abstrakt pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr Agnieszki Szmelter-Jarosz

Wróć