Finał Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2023/2024

18 kwietnia br. miały miejsce Finały XXVII edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XX edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2023.

Od początków istnienia Konkursów ich celem było wspieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. W tegorocznej rywalizacji udział wzięło łącznie 27 prac dyplomowych z 7 pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego, Wyższej Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Powiślańskiej Szkoły Wyższej i Uniwersytetu WSB Merito.

Uroczystość finałowa odbyła się w gronie laureatów Konkursów oraz promotorów ich prac dyplomowych, przedstawicieli Patronów i Partnerów Konkursów, a także członków Zarządu, Rady Naukowej i Kapituły Konkursowej przy PTE Oddział w Gdańsku. 

Laureaci konkursów, a także promotorzy zwycięskich prac dyplomowych otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz nagrody sponsorowane przez Partnerów Konkursów i Patronów Honorowych. Wydarzenie uhonorował swoją obecnością Pan Ludwik Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który zachęcał absolwentów do podejmowania współpracy z urzędem i wykorzystania swojego dorobku i zainteresowań w aspekcie przyszłych karier zawodowych oraz współpracy  z instytucjami samorządowymi i przedsiębiorcami regionu Pomorza.

Na uroczystości gościli również przedstawiciele sponsorów - PKS Gdańsk - Oliwa S.A. i  Plona Consulting Sp. z o.o.

Laureat Konkursu Prac Magisterskich, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, pan Wojciech Kamiński przygotował i przedstawił zebranym prezentację dotyczącą swojej pracy dyplomowej na niezwykle aktualny i ważny w ostatnim czasie temat ekonomicznego aspektu transformacji energetycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energetyki jądrowej w świetle rozwiązań międzynarodowych.

W kolejnej części spotkania pani Julia Recław zaprezentowała założenia zwycięskiej pracy licencjackiej dotyczącej funkcji logistycznych „mixed use” osiedla Garnizon w Gdańsku.

Spotkanie zakończono dyskusją na temat problematyki poruszanej w nagrodzonych i wyróżnionych pracach dyplomowych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w uroczystości !

 

Konkursy odbywają się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Medialnym patronem jest portal www.gdansk.pl.

Partnerami i sponsorami nagród finansowych tegorocznej edycji był PKS Gdańsk – Oliwa S.A. oraz Plona Consulting Sp. z o.o.

  • Główną nagrodę w XXVII edycji Konkursu Prac Magisterskich otrzymał Pan Wojciech Kamiński za pracę nt. „Ekonomiczny aspekt transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energetyki jądrowej w świetle rozwiązań międzynarodowych” napisaną pod kierunkiem dr Łukasza Dopierały (Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych). 
  • Ponadto wyróżnienia przyznano Pani Karolinie Kuklińskiej za pracę nt. „Cross-country Analysis of Household Wealth and Saving Behavior” napisaną pod kierunkiem dr Piotra Paradowskiego (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Statystyki i Ekonometrii) oraz Pani Klaudii Budzan za pracę nt. „Poziom zadowolenia polskich klientów detalicznych z usług logistycznych świadczonych przez przedsiębiorstwo InPost sp. z o.o.” napisaną pod kierunkiem dr Krzysztofa Ziółkowskiego (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Wydział Informatyki i Nowych Technologii).  
  • Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na stronie internetowej PTE zdobyła praca magisterska Pana Kacpra Nowaka nt. „Popyt konsumencki w sezonie turystycznym na przykładzie przedsiębiorstwa X” napisana pod kierunkiem dr inż. Anetty Waśniewskiej (Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Zakład Zarządzania i Ekonomii).
  • Główną nagrodę w XX edycji Konkursu Prac Licencjackich przyznano Pani Julii Recław za pracę nt. „Funkcje logistyczne „mixed use” na przykładzie Garnizonu w Gdańsku” napisaną pod kierunkiem dr Agnieszki Szmelter-Jarosz (Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki).
  • Wyróżnienia przyznano Panu Przemysławowi Sadowskiemu za pracę nt. „Konflikty zbrojne ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie rynku kapitałowego w państwach – stronach konfliktu” napisaną pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza (Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych) i Pani Wanessie Szuplewskiej za pracę nt. „Wpływ rozwoju mikromobilności na realizację założeń zrównoważonego rozwoju miast” również napisaną pod kierunkiem dr Agnieszki Szmelter-Jarosz z UG.
  • Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na stronie internetowej PTE zdobyła praca licencjacka Pani Sary Stasiak nt. „Stygmatyzacja kryminalna nieruchomości jako zjawisko wpływające na ich wartość” napisana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Koszarek-Cyra (Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości).

 

Wróć