Finał Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2022/2023

22 marca br. miały miejsce Finały XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XIX edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2022. 

Spotkanie odbyło się w gronie laureatów Konkursów oraz promotorów ich prac dyplomowych, członków Zarządu, Rady Naukowej i Kapituły Konkursowej przy PTE Oddział w Gdańsku oraz przedstawicieli Patronów i Partnera Konkursów. 

Laureaci konkursów, a także promotorzy zwycięskich prac dyplomowych otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz nagrody sponsorowane przez Partnera Konkursów PKS Gdańsk - Oliwa S.A. i Patronów Honorowych. Wydarzenie uhonorowali swoją obecnością Pani Beata Brzezicka - Gryboś z Zarządu PKS Gdańsk - Oliwa S.A. oraz Pan Ludwik Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Główną nagrodę w XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich przyznano Pani Jagodzie Goll za pracę nt. Rola strategii wyłaniających się w przetrwaniu restauracji w Polsce /Emergent strategies in survival of restaurants – evidence from Poland” napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Krzysztofa Zięby, prof. PG. 

Ponadto wyróżnienia przyznano Pani Natalii Strzyżewskiej za pracę nt. „ Psychologiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w warunkach kryzysu finansowego” napisaną pod kierunkiem dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG oraz Pani Natalii Pokrzywiec za pracę nt. „Świadomość ekologiczna i jej wpływ na zachowania przedsiębiorstw” napisaną pod kierunkiem dr hab. Beaty Majeckiej, prof. UG. 

Główną nagrodę w XIX edycji Konkursu Prac Licencjackich otrzymała Pani Bożena Żuławska za pracę nt. Obsługa pasażerów promowych w kontekście funkcjonalności nowego publicznego terminalu promowego w Gdyni" napisaną pod kierunkiem dr Michała Tuszyńskiego. 

Ponadto wyróżnienia przyznano Pani Kindze Sildatka za pracę nt. Rozwój węzłów integracyjnych dla równoważenia mobilności miejskiej w Polsce” za pracę napisaną pod kierunkiem dr Joanny Miklińskiej oraz Panu Kacprowi Kowalskiemu za pracę nt. Bankowość mobilna w perspektywie funkcjonowania społeczeństwa bezgotówkowego na przykładzie Norwegii i Polski” napisaną pod kierunkiem dr Magdaleny Markiewicz.

Laureatka Konkursu Prac Magisterskich, Jagoda Goll, przygotowała i przedstawiła zebranym prezentację dotyczącą swojej pracy dyplomowej nt. „Rola strategii wyłaniających się w przetrwaniu restauracji w Polsce". W kolejnej części spotkania pani Bożena Żuławska przedstawiła założenia zwycięskiej pracy licencjackiej pt. „Obsługa pasażerów promowych w kontekście funkcjonalności nowego publicznego terminalu promowego w Gdyni”. Spotkanie zakończono dyskusją na temat problematyki poruszanej w nagrodzonych i wyróżnionych pracach dyplomowych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w uroczystości. 

Wróć