Finał Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2021/2022

24 marca br. miały miejsce Finały XXV edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XVIII edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2021. 

Laureaci konkursów, a także promotorzy zwycięskich prac dyplomowych otrzymali gratulacje oraz nagrody sponsorowane przez Partnera Konkursów PKS Gdańsk - Oliwa S.A. i Patronów Honorowych. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z głównymi założeniami zwycięskiej pracy magisterskiej nt. „Innowacyjne i proekologiczne rozwiązania w transporcie morskim i ich wpływ na funkcjonowanie przewoźników w żegludze promowej” zaprezentowanej przez jej autorkę, panią Dominikę Kaczerską. W kolejnej części spotkania wystąpienie miała autorka zwycięskiej pracy licencjackiej pt. „Rola automatyzacji i sztucznej inteligencji w zwiększeniu funkcjonalności przedsiębiorstw” , Maria Liberek.

Główną nagrodę w XXV edycji Konkursu Prac Magisterskich wręczono Pani Dominice Kaczerskiej za pracę nt. „Innowacyjne i proekologiczne rozwiązania w transporcie morskim i ich wpływ na funkcjonowanie przewoźników w żegludze promowej” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Grzelakowskiego, Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych.

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Panu Kamilowi Krętowi za pracę nt. „Chińska ekspansja w branży gier wideo i jej rola w dążeniu Chińskiej Republiki Ludowej do mocarstwowości w XXI w.” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Oziewicz, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego
  • Panu Piotrowi Płatkowskiemu za pracę nt. „Construction of investment portfolio with cryptocurrencies – empirical findings”  napisaną pod kierunkiem dr Adama Marszka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych
  • Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na internetowej PTE w zakładce: Strefa Wiedzy i uznanie członków Kapituły - z uwagi na prezentowany bardzo wysoki poziom zdobyła praca magisterska Pani Martyny Komendy, nt. „Strategia relatywnej i absolutnej stopy zwrotu – badanie efektywności na przykładzie funduszy inwestycyjnych typu ETF i Absolute Return” napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

Główną nagrodę w XVIII edycji Konkursu Prac Licencjackich przyznano Pani Marii Liberek za pracę nt. „Rola automatyzacji i sztucznej inteligencji w zwiększeniu funkcjonalności przedsiębiorstw” napisaną pod kierunkiem dr Honoraty Balickiej, Sopocka Szkoła Wyższa, Międzyuczelniany Wydział Biznesowo - Lingwistyczny.

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Panu Łukaszowi Dziekanowi za pracę nt. „Biznes muzyczny - wpływ technologii na rozwój sektora muzycznego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Winiarskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Gospodarki Elektronicznej
  • Panu Pawłowi Makuchowi za prace nt. "Czynniki środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny, we współczesnej analizie finansowej” napisaną pod kierunkiem dr Adama Marszka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w uroczystości. 

Wróć