Finał Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2019/2020

11 marca br. w nowej, sopockiej siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyły się Finały XXIII edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XVI edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2019.

Laureaci konkursów, a także promotorzy zwycięskich prac dyplomowych otrzymali gratulacje oraz nagrody sponsorowane przez Partnera Konkursów PKS Gdańsk - Oliwa S.A. i Patronów Honorowych. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z głównymi założeniami zwycięskiej pracy magisterskiej nt. „Wpływ MSSF 9 na sprawozdawczość finansową banków w Polsce” zaprezentowanej przez jej autora, pana Tomasza Drosio ". 

Główną nagrodę w XXIII edycji Konkursu Prac Magisterskich wręczono:

  • Panu Tomaszowi Drosio, praca nt. „Wpływ MSSF 9 na sprawozdawczość finansową banków w Polsce”,  napisana pod kierunkiem dr Anny Blajer-Gołębiewskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii.

Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Pani Adriannie Wełk, praca nt. „Konwergencja realna regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem ekonometrii przestrzennej” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Wolszczak – Derlacz, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Panu Robertowi Wasilewskiemu, praca nt. „Wpływ polityki pieniężnej i fiskalno - budżetowej na główne wskaźniki wzrostu gospodarczego” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Ćwiklińskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Gospodarczej

 Główną nagrodę w XIV edycji Konkursu Prac Licencjackich wręczono:

  • Pani Agacie Michałowskiej, praca nt. „Problemy analizy optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości”  napisana pod kierunkiem dr Dariusza Trojanowskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Pani Paulinie Szmidka  , praca nt. "Atrakcyjność usług bankowości mobilnej na przykładzie oferty wybranych banków w Polsce” napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych
  • Pani Adriannie Podgórskiej  , praca nt.  „Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych” napisana pod kierunkiem dr Łukasza Dopierały, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przybycie na uroczystość. 

Wróć