Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 3/2023

Biuletyn PTE Nr 3 (102) 2023

Trzydziesta szósta edycja OWE zakończona

Szanowni Państwo,

myśl przewodnia zakończonej już XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE), zainicjowanej i organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, brzmiała: „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro‑ i makroekonomiczny”. Komitet Główny OWE co roku debatuje nad tym, jakie hasło ma przyświecać zmaganiom przyszłych ekonomistów, menedżerów i przedsiębiorców. Zawsze jest to temat związany z aktualną sytuacją społeczno‑gospodarczą kraju. Tak było i tym razem.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Stanowi zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego realizacja wspierana jest przez wielu sponsorów i partnerów. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Uczestnicząca w OWE młodzież ma szansę sprawdzenia zdobytej wiedzy ekonomicznej, spotkania ciekawych ludzi i przetarcia drogi do najbardziej renomowanych wyższych uczelni.

Aby przystąpić do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia udziału szkoły w OWE – zajmuje to zaledwie kilka minut. Jak co roku i tym razem do XXXVI edycji masowo zgłosili się najzdolniejsi uczniowie szkół średnich z całej Polski.

W dotychczasowych trzydziestu sześciu edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 330 tys. uczniów, a do zawodów XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie prawie 7 tys. uczniów z około 600 szkół. OWE cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół zarówno ogólnokształcących, jak i branżowych. Od wielu lat należy do olimpiad przedmiotowych z największą liczbą uczestników.

Warto podkreślić, że poziom OWE jest bardzo wysoki. Jesteśmy dumni z tego, że laureaci tego wymagającego konkursu zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych olimpiadach ekonomicznych. Po studiach ekonomiczni olimpijczycy zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i ekspertów w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej. Jednym z wielu przykładów tego, że udział w OWE otwiera drzwi do kariery, jest zawodowa droga obecnego prezesa zarządu PLL LOT – pana doktora Michała Fijoła. Serdeczne gratulacje, Panie Prezesie, w związku z tym wyborem, i podziękowanie za wspieranie wybitnej młodzieży.

Uroczyste zakończenie XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady, ich opiekunów naukowych oraz zaproszonych gości odbyło się 3 lipca 2023 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Gospodarzem spotkania był prezes zarządu GPW – dr Marek Dietl. W uroczystości uczestniczyli szczególni goście: przewodniczący KG OWE – pan prof. Stanisław Owsiak, prezes Zarządu Fundacji GPW – pan Piotr Krygiel, wiceprezes Zarządu Fundacji GPW – pani Alina Bączar‑Bednorz, wiceprezes NBP – prof. Marta Kightley oraz przedstawiciel MEiN – pan Janusz Niedziółka. Na uroczystości nie zabrakło też członków KG OWE oraz doktora Andrzeja Muszyńskiego – „chodzącej encyklopedii” wiedzy na temat OWE.

W tym roku na dwóch pierwszych miejscach znaleźli się uczniowie ze Szczecina, zwyciężył Jan Serwach‑Głombski z ­XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, drugie miejsce zajął Dawid Dunst z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, trzecie miejsce – Szymon Jackowski z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. Zwycięzcy, pozostałym Laureatom oraz wszystkim uczestnikom XXXVI OWE składam serdeczne gratulacje.

W tym miejscu pragnę – w imieniu Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – serdecznie podziękować naszym kluczowym mecenasom i partnerom, wśród których są:

• Ministerstwo Edukacji i Nauki,

• Narodowy Bank Polski,

• Fundacja Empiria i Wiedza,

• Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,

• Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podziękowania należą się również, co czynię z wielką przyjemnością, członkom KG OWE na czele z panem profesorem Stanisławem Owsiakiem, członkom jury pod przewodnictwem pana profesora Eugeniusza Kwiatkowskiego, sekretarzowi naukowemu – panu Radosławowi Ślusarczykowi, dyrektorom szkół, opiekunom naukowym, Oddziałom PTE w całym kraju, pracownikom biura ZK PTE. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas na poszczególnych szczeblach tego projektu – od szkół średnich, przez okręgi aż do poziomu centralnego.

W niniejszym „Biuletynie” znajdą Państwo wiele szczegółowych informacji podsumowujących XXXVI OWE – przede wszystkim teksty prof. Stanisława Owsiaka i Radosława Ślusarczyka, a także zestawienia statystyczne zakończonej edycji OWE. Przedstawiamy również artykuł prof. Elżbiety Mączyńskiej poświęcony tematowi przewodniemu kolejnej Olimpiady. Wiele ważnych informacji znajdą Państwo w tekstach innych autorów oraz w stałych działach „Biuletynu”, takich jak MISCELLANEA; PREMIERZY I ­MINISTROWIE II ­RZECZYPOSPOLITEJ; NAGRODY, NOMINACJE, JUBILEUSZE; ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE PTE, RECENZJE ORAZ NADESŁANE PUBLIKACJE; KONFERENCJE; WSPOMNIENIA; Z ­KART HISTORII i inne. Serdecznie zapraszam do lektury. 

Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

wiceprezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 

Całe wydawnictwo Biuletyn PTE nr 3/2023 oraz jego poszczególne artykuły można pobrać na stronie internetowej pte.pl/czasopisma/biuletyn

Wróć