Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2/2022

Biuletyn PTE Nr 2 (97) 2022

Szanowni Państwo,

 

W niniejszym „Biuletynie PTE” kontynuujemy – zapoczątkowaną w numerze 4/2020 – debatę dotyczącą eseju Johna M. Keynesa pt. Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków (1930 r.). Redakcja „Biuletynu” serdecznie dziękuje wszystkim Autorom za dotychczasowy udział w okołokeynesowskiej dyskusji i jednocześnie zaprasza ekonomistów oraz przedstawicieli innych dziedzin, do nadsyłania kolejnych komentarzy. Będą one opublikowane w następnych edycjach „Biuletynu”: nr 3/2022 i 4/2022, a także w planowanej publikacji zbiorowej na ten temat.

Redakcja „Biuletynu PTE” jest przekonana, że okołokeynesowski dyskurs może być pomocny w przezwyciężaniu współczesnego – zarówno w skali krajowej, jak i globalnej – zaniku kultury myślenia strategicznego. Trudno obecnie przecenić wartość futurologicznej refleksji. Coraz bardziej złożona rzeczywistość potwierdza, że potrzeba prognoz jest tym większa, im wyraźniej dominuje brak poczucia bezpieczeństwa. Według badań naukowych wiek XXI będzie okresem jeszcze silniejszego narastania powszechnej niepewności i globalnego ryzyka. Zatem jedną z najważniejszych funkcji prognoz jest wczesne ostrzeganie przed zidentyfikowanymi, potencjalnymi zagrożeniami, a także poszukiwanie nowych szans, źródeł i podstaw rozwoju.

W bieżącym „Biuletynie PTE” zagadnienia te są podejmowane nie tylko we wspomnianej okołokeynesowskiej debacie. Szansą na naprawę świata mogą okazać się zmiany stosowanych w praktyce modeli ustrojowych na takie, które sprzyjają harmonii i trwałości rozwoju społeczno‑gospodarczego oraz temu, co w dziełach Keynesa określane jest jako dobre życie. Takie cechy charakteryzują ordoliberalną koncepcję społecznej gospodarki rynkowej, co symptomatycznie wyraził jej współtwórca, Ludwig Erhard, w książce Dobrobyt dla wszystkich. Jednak pomimo konstytucyjnej rangi tej koncepcji w Polsce i rangi traktatowej w Unii Europejskiej, wciąż nie znajduje ona dostatecznego przełożenia na społeczno‑gospodarczą rzeczywistość.

W br. ukaże się kolejna monografia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nt. tej koncepcji, pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa – ustrojowa przyszłość, pod redakcją naukową prof. Elżbiety Mączyńskiej i prof. Piotra Pysza. Fragmenty tej publikacji znajdą Państwo w dziale ARTYKUŁY. Kwestii ustrojowych oraz ustrojowej transformacji dotyczy też zamieszczony w tym dziale tekst prof. Janiny Godłów‑Legiędź Zasada rządów prawa jako fundament pokojowego doskonalenia społecznego ładu.

W bloku MISCELLANEA publikujemy dwa prognostyczne teksty: prof. Waldemara Budnera Przyszłość miast wobec pandemii oraz prof. Ewy Bińczyk Klimatyczne korygowanie gospodarek. Jonathan Symons na rzecz państwa z misją dekarbonizacji. Przedstawienie szans na ratowanie świata jest przedmiotem książki prof. Grzegorza W. Kołodko pt. Świat w matni. Czwarta część trylogii, której omówienia zamieszczone są w RECENZJACH. W części INNE NADESŁANE PUBLIKACJE znajdą Państwo fragmenty tekstów dotyczących możliwych scenariuszy rozwoju obecnej sytuacji społeczno‑gospodarczej i politycznej.

W dziale KONFERENCJE publikujemy m.in. tekst dr. Ryszarda Kowalskiego, Justyny Tomali, prof. Marii Urbaniec pt. Konferencja Jubileuszowa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – wczoraj, dziś i jutro, dr Grażyny Leśniewskiej nt. konferencji naukowej KOPERNIK 500 oraz informacje o I Kongresie Regeneracji, którego celem było poszukiwanie nowego ekonomicznego konsensusu. Wiele skłaniających do refleksji treści zawierają też inne stałe bloki tematyczne, w tym: NOMINACJE, NAGRODY; WSPOMNIENIA; Z ­KART HISTORII; Z NASZYCH STARODRUKÓW oraz KWESTIONARIUSZ EKONOMISTY.

Zapraszam do lektury.

Anna Kucharczyk - redaktor prowadząca

Biuletyn PTE_2022_02.pdf Pobierz

Wróć