Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1/2024

Biuletyn PTE Nr 1 (104) 2024

Ekonomia i jej złożoność

Szanowni Państwo,

tytuł niniejszej edycji „Biuletynu” – Ekonomia i jej złożoność – nawiązuje do różnorodności tej nauki społecznej, w której istnieje wiele nurtów badawczych opartych na odmiennych założeniach dotyczących funkcjonowania gospodarki i natury człowieka. W tekstach bieżącego numeru – opublikowanych przede wszystkim w działach ­ARTYKUŁY, ­MISCELLANEA i KONFERENCJE – znajdujemy liczne dowody i przykłady wielowymiarowości oraz wielokierunkowości ekonomii. Między innymi, na temat różnorodności koncepcji uwzględniających psychologiczne aspekty ludzkiej natury i sposoby postępowania człowieka zainteresowanego poprawą swojej sytuacji materialnej, można przeczytać w artykule Homo avarus i homo ignoramus a teorie ekonomiczne. Obszaru złożoności ekonomii dotyczy również blok Z NASZYCH STARODRUKÓW, w którym zamieszczony został fragment książki z 1939 r. pt. Pojęcie kapitału w literaturze.

W bloku ­ARTYKUŁY kontynuujemy – rozpoczętą w edycji 1/2023 – debatę polskich uczonych na temat ekonomicznych dokonań Mikołaja Kopernika. W niniejszym wydaniu „Biuletynu” przedstawiona została analiza publikacji z lat 1924–1938. Inną kontynuację stanowi ostatnia już, piąta część materiału Wokół Stanisława Bieńkowskiego Zagadnień gospodarki przed‑ siębiorstw w dziale Z KART ­HISTORII. Również tekst pt. Claudia Goldin – Nobel za opis ekonomicznych dokonań kobiet nawiązuje do bloku tematycznego z poprzedniej edycji „Biuletynu” – ­NAGRODA ­NOBLA W DZIEDZINIE ­EKONOMII 2023.

Nadal otrzymujemy komentarze dot. eseju Johna M. Keynesa Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków (1930 r.). Mimo, że odrębny blok poświęcony okołokeynesowskiemu dyskursowi pojawił się po raz ostatni w „Biuletynie” nr 4/2022, a w grudniu 2023 r. na podstawie tej debaty Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydało specjalną monografię*, nie za‑ kończyliśmy dyskusji na ten temat i kolejne teksty zamieszczamy w MISCELLANEACH.

Informacje o zaszczytnych wyróżnieniach dla władz i współpracowników Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego opublikowane zostały w dziale NAGRODY, WYBORY, ­NOMINACJE... Odnotowane zostały tu również jubileusze Oddziałów PTE w Szczecinie i w Białymstoku, a obszerniejsze materiały związane z tymi wydarzeniami umieszczono w bloku Z DZIAŁALNOŚCI PTE. Natomiast ­KWESTIONARIUSZ ­EKONOMISTY poświęcono sylwetce jednego z nowo mianowanych honorowych członków PTE, prof. Kazimierza Meredyka.

W  bloku ­KONFERENCJE inaugurujemy dział ­CZŁONKOWIE PTE W  MIĘDZYNARODOWYCH ­DEBATACH NAUKOWYCH. W bieżącej edycji „Biuletynu” publikujemy dwa sprawozdania: z 49. Konferencji European International Business Academy (EIBA) oraz z 20. Światowego Kongresu IEA.

Wiele interesujących, ważnych kwestii zawierają też inne stałe działy, w  tym ZAPOWIEDZI ­WYDAWNICZE  PTE, RECENZJE ­ORAZ ­NADESŁANE ­PUBLIKACJE i WSPOMNIENIA. Zapraszam do lektury.

Anna Kucharczyk

redaktor prowadząca

 

Całe wydawnictwo Biuletyn PTE nr 1/2024 oraz jego poszczególne artykuły można pobrać na stronie internetowej pte.pl/czasopisma/biuletyn

Wróć