Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez Słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Celem nauczania jest przygotowanie Słuchaczy do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz zdobycie kwalifikacji do pełnienia funkcji wychowawczo-opiekuńczych, wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i dbania o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci do lat trzech.

Główne moduły szkolenia:

Szkolenie organizowane jest zgodnie z programem zaakceptowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki.
  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  • Kompetencje opiekuna dziecka.
  • Praktyka zawodowa.

Kadra:

Specjaliści prowadzący zajęcia posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia powierzonych im zajęć.

Zaświadczenie:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (druk zgodny z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 227 poz. 186).

Informacje organizacyjne:

Czas trwania szkolenia: 280 godzin, w tym 80 godzin praktyk

Tryb zajęć:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, co pozwala na łączenie pracy ze zdobywaniem nowych kwalifikacji lub uzupełnianiu dotychczasowych. Wyjątek stanowią praktyki odbywające się w czasie pracy żłobków, czyli w dni powszednie.

 

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte