Gdańska Akademia Ekonomisty

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku rozpoczyna działania realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Morena w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

Okres realizacji projektu:  maj – wrzesień 2019

 

Cel projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest budowa świadomości ekonomicznej oraz postawy przedsiębiorczej wśród uczniów. Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości, że przedsiębiorczość to nie tylko przedmiot w szkole, ale również cecha charakteru: jest postawą współdecydującą o życiowym powodzeniu jednostek, poszerza wiedzę ekonomiczną oraz promuje kreatywne myślenie.

Wśród młodzieży szkolnej istnieje potrzeba działań edukacyjnych dot. m.in. finansów osobistych, gospodarowania  budżetem, a także bycia dobrym liderem, podejmowania ryzyka działań i innych aspektów budujących postawę przedsiębiorczą.

Beneficjenci:

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (VII i VIII klasa) oraz średnich z Gdańska.

W ramach projektu zostaną zrealizowane cztery warsztaty obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne z tematyki ekonomii i przedsiębiorczości.

 

Zapraszamy zainteresowane szkoły podstawowe i średnie do udziału w naszym projekcie.

W sprawie udziału w projekcie prosimy o kontakt: 501-204-424, m.maniak@gdansk.pte.pl